Straatschuld: Serious game voor MBO studenten

Eén keer JA, is nooit meer NEE!

Het doel van deze serious game is studenten bewust en weerbaard maken voor de risico’s en verleidingen van ondermijnende drugscriminaliteit.

De lessenreeks bestaat uit 3 lessen. Hierin worden 3 thema’s behandeld. In de eerste lesweek wordt het begrip ondermijning uitgelegd en worden voorbeelden gegeven hoe je in de ondermijnende (drugs)criminaliteit kan belanden.

    • In lesweek 2 leren de studenten wat consequenties kunnen zijn van criminele handelingen op strafrechtelijk, sociaal en financieel gebied. Bovendien wordt besproken wat de gevolgen kunnen zijn voor je gezondheid,  je opleiding en je stage.
    • De laatste lesweek staat het handelsperspectief centraal. Wat kan je doen als je benaderd wordt en wat kan je doen als je iets crimineels hebt gedaan en je eruit wilt stappen.
  • De 3 lessen zijn voor de docent te vinden in een online omgeving. Met behulp van een eenvoudige handleiding zouden de lessen door elke docent gegeven kunnen worden. De serious game duurt ongeveer 20-30 minuten per les en moet het nagesprek (de overige tijd van de les) op gang brengen. In de handleiding staat beschreven hoe een docent zo’n gesprek zou kunnen voeren. Bovendien is er een train-de-docent traject, mochten onderwijsinstellingen hier behoefte aan hebben.

Is dit project interessant voor jouw opleiding? Stuur een mail naar: info@creatics.nl.

 

Laten we samen een concept op maat uitdenken!