Ondermijning ‘hot’ item


Ondermijning, de toenemende verwevenheid tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’, is een hot item bij politie en justitie.

In het kader van voorlichting en preventie heeft Creatics de afgelopen periode in opdracht van het CCV ism. Curio en Taskforce-RIEC Brabant Zeeland een serious game ontwikkeld en opgeleverd. De game moet MBO-docenten helpen bij de vroegsignalering van uitbuiting bij jongeren.

Sommige studenten worden tijdens hun schoolcarrière al ingezet als pakjesbezorger, hennepknipper of facilitator van bankrekeningen of telefoonabonnementen. Als ze klaar zijn met de opleiding werpt de criminele organisatie “De Achterkant van Nederland” zich op als financier (om geld wit te wassen) of als werkgever (denk aan technici, laboranten, informatica etc.) De verleiding is groot. Er valt voor jongeren snel veel geld te verdienen.

De serious game in de vorm van een escape reality bestaat uit een interactief bordspel. De docenten die de game spelen, laten we kennis maken met 5 collega docenten, die ieder, een op het oog doorsnee leerling, ‘onder hun ogen’ zien veranderen. Ondermijning blijkt ten grondslag te liggen voor deze gedragsverandering. Maar is de docent hiervan op de hoogte? Heeft de docent signalen opgevangen die misschien wel reden geven tot een bepaalde aanpak? In de game zal elke docent in zijn of haar verhaallijn op een andere manier reageren op de gedragsverandering van de leerling.

Ik wel meer weten of de mogelijkheden van een serious game: